კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

floraonline.ge – ის ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის.
თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. თუ სხვა, თქვენს მიერ არაუფლებამოსილი პირი, შევა ჩვენს ვებ-გვერდზე და ისარგებლებს მომსახურებით floraonline.ge – ზე ანგარიშის მეშვეობით, რომელიც შექმნილია თქვენს სახელზე, ჩვენ დავეყრდნობით ამ ანგარიშს და ვივარაუდებთ, რომ ვებ-გვერდზე შეხვედით თქვენ. მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ვებ-გვერდზე ნებისმიერი და ყველა შესვლისათვის ან მომსახურებით სარგებლობისათვის, რომელიც განხორციელდება სხვა პირთა მიერ თქვენი ანგარიშის გამოყენებით.
უსაფრთხოების მიზნით, გთხოვთ, დაუყოვნებლოვ შეგვატყობინოთ, თუ გაიგებთ, რომ თქვენი floraonline.ge – ის ანგარიშის გამოყენება ხორციელდება თქვენი ნებართვის გარეშე.თქვენი პირადი ინფორმაცია დაცულია ჩვენს ვებგვერდზე. არ ხდება სხვა პირისთვის ინფორმაციის გადაცემა. ასევე დაცულია პირობა, თუ გსურთ გამგზავნის ვინაობა დარჩეს ანონიმურად.

მენიუ

კონტაქტი

ტეეფონი

595524340

ელ. ფოსტა

info@floraonline.ge

მისამართი

თბილისი, მერაბ კოსტავას 47

белый (1)-modified